KOMİTELER

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıNamık AYDEMİR
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Atilla ZEYBEK
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Cihan ALANKAYA

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Hasan Basri AKTAN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Atilla ZEYBEK

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı
Atilla ZEYBEK
Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi
Namık AYDEMİR