Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas AzaTevfik YAMANTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Esat Kemâl YEĞENOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan AKTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Dr. Namık AYDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun ŞAMLI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Hasan Basri AKTAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Atilla ZEYBEK