Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı - Murahhas AzaTevfik YAMANTÜRK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Esat Kemal YEĞENOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan AKTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet İrfan SÖYLEMEZOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet ERTUĞRUL
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun ŞAMLI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Metin ARTIM
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)Durmuş Yılmaz