Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

ADİL REKABET VE ANTİTRÖST POLİTİKASI

Parsan > ADİL REKABET VE ANTİTRÖST POLİTİKASI

Vizyon

Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

Misyon

Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

degerlerimizz

Değerlerimiz

 • Mükemmelliğe yönelim
 • Dürüstlük
 • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
 • Disiplin
 • Güvenilirlik
 • Saygı ve Nezaket

Politikamız

Rakabet Kuralları ve Anti-Tröst Politikamız,

Amaç:

 • Parsan(“Şirket”)’in işlerinin, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve içinde çalıştığımız toplulukların güven ve itimadını korumak amacıyla dürüst ve etik bir çerçevede yapılmasını sağlamak.
 • Şirket işlerinin, faaliyetlerin yürütüldüğü her alanda rekabet kanunları, kuralları ve düzenlemelerine tam olarak uyularak yapılmasını sağlamak.

Sorumluluk:

 • Bu Politikaya uyulmasının denetlenmesi konusundaki nihai sorumluluk “Şirket” İcra Kurulu’na aittir.
 • Operasyondan Sorumlu Başkan (şu anda Güriş Sanayi Grubu CFO su) bu politikayı Güriş Sanayi Grubu içinde hayata geçirmekten ve istisnalar ile uyumsuzlukları İcra Kurulu’na rapor etmekten sorumludurlar.
 • Politikanın “Şirket” içinde uygulanması ve yıllık raporların Sorumlu Güriş İcra Kurulu Başkanı’na sunulması uyumu hakkında  ile  ilgili sorumluluk Uyum Koordinatörü’ne (İç Denetim Müdürlüğü)
 • “Şirket” Yönetim Temsilcisi, Sorumlu İşletme’nin bir parçası olarak Şirket’in Rekabet Kuralları ve Anti-Tröst Uyum Programının yönetiminden sorumludur.
 • Şirket Yönetim Temsilcisi, sahada bu politikaya uyulduğunu denetlemekten sorumludurlar.
 • Her Şirket çalışanı bu Politikaya uymakla yükümlüdür .

Politika Beyanları:

 • Tüm çalışanlar işlerini yürürlükteki tüm Rekabet kanunlarına ve Şirket’in Rekabet Kuralları ve Anti Tröst Uyum Programına uygun olarak yapmalıdır.

Programa aşağıdakiler dahildir:

 • Çalışanlar için yıllık eğitim,
 • Yerleşkenin bulunduğu bölgeye ve müşterilerin bulunduğu bölgelere/ülkelere göre
 • Anti-Tröst Uyum Programı Yasal Uygunluk Kılavuzu (EK-1),
 • Yıllık Uyum Belgelendirmeleri.

Program içeriği Sektöre, Rakiplere ve Ticari Ortaklara İlişkin Rekabet Kuralları:

Şirket ;

 • Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır.
 • Hiçbir şart ve koşulda, rakipleri ile ya da diğer şirketler ile belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar yapmaz, uyumlu eylem içerisinde bulunmaz.
 • Belirli bir piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile hiçbir şekilde kötüye kullanmaz.
 • Çalışanlarının, doğrudan ya da dolaylı olarak, rakip şirket çalışanları ile “Şirket”’e ait Rekabete Hassas Bilgileri paylaşmaları ya da rakip şirketlere ait Rekabete Hassas Bilgileri rakip şirket çalışanlarından almaları kesinlikle yasaktır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ürün fiyat, fiyat değişiklikleri, fiyat stratejisi, indirimler, kar, ihale fiyat teklifleri ve diğer şartları, üretim miktarları, kapasite kullanımları, stok, satış, sipariş, ihracat, ithalat, satış hedefi adetleri, maliyetler, yatırım planları gibi kamuya açıklanmamış ve ticari sır niteliğinde olan ve rakiplerle paylaşılması halinde rekabeti bozacak, kısıtlayabilecek ve/veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikteki bilgiler “Rekabete Hassas Bilgiler” olarak nitelenir.
 • Ticari ortaklara adalet içinde yaklaşır. Tedarikçi seçimi objektif kriterler ve değerlendirilen performanslar doğrultusunda yapılır. Tedarikçi seçimi yazılı dokümanlar üzerinde yapar, etik kriterler dikkate alır.

Politikanın Hayata Geçirilmesi ve Uygulanması:

 • “Şirket” in bu politikaya bağlılığı işindeki başarısının temel unsurlarından biri olarak kabul edilir ve bu politika şirket in  dünyada faaliyet gösterdiği her ülkede  geçerlidir.
 • Şirket’in bu politikanın hayata geçirilmesine destek olacak eğitim, denetim ve sorumluluk sistemleri bulunmaktadır.
 • Bu politika tüm çalışanlar, direktörler ve kontrol altındaki tüm ortak girişimler için geçerlidir.
 • Şirket bu politikanın uygulanması için işten çıkarma dahil gerekli gördüğü her türlü disiplin cezalarını uygulamaya koyacaktır.

Dış/İç Denetleme ve Uyum:

 • Düzenleyici Merciler (İcra Kurulu,CFO)
 • Dış Denetim
 • İç Denetim
 • Yıllık kendi kendini belgelendirme gereklilikleri
 • Uyum Koordinatörü
 • Uyum Yöneticisi(Parsan Yönetim Temsilcisi)
 • Etik Yardım Hattı

İstisna/Uyumsuzluk Raporlaması:

Çalışanlar ve diğer kişiler, Grubun politikaları ve etik prensiplerinin fiili ihlallerini veya ciddi uygunsuz davranışları etikyardımhattı@gurisholding.com adresine e-posta göndermek  suretiyle bildirmelidir.

(AK-1)

Anti-Tröst Uyum Programı “Yasal Uygunluk Kılavuzu”

Rekabet Kuralları ve Anti-Tröst  Politikası:

Yöneticilerin, memurların ve çalışanların, Türkiye’nin anti-tröst ve rekabet yasalarına ve Şirket’in işleri için geçerli olan herhangi bir diğer ülke yasalarına uymaları beklenir.

Hiçbir yönetici, memur veya çalışan Şirket’in çıkarlarının başka türlü davranış şekillerini kabul edebileceğini varsaymamalıdır.

Zaman zaman, yasanın uygun şekilde yorumlanmasına ilişkin meşru şüpheli durumların  olabileceği kabul edilmektedir. Böyle bir durumda,yöneticilerin,  memurların ve çalışanların durumu tavsiye için uygun kanallar aracılığıyla ilgili yönetim birimine yönlendirmeleri gerekir.

Yasaklanmış Davranışlar:

En temel rekabet kanunu ilkelerinden biri, piyasadaki tüm şirketlerin rakiplerinden bağımsız hareket etmeleri gereğidir. Parsan veya iştiraklerinden biri aşağıdaki maddeler için rakiplerle herhangi bir anlaşmaya girmemelidir:

➤ Sabit satış veya satınalma fiyatlarının uygulanması (“fiyat sabitleme”);

➤ Satış ve Satınalma şartlarının düzenlenmesi,

➤ Kapasiteyi veya çıktı kısıtlaması,

➤ Bir ürün veya hizmetin piyasaya sunulmasından kaçınılması,

➤ Kalite rekabeti veya araştırmalarının kısıtlanması,

➤ Pazarları veya müşterileri paylaşmak  yada

➤ Rakip firmaları pazardan hariç tutmak

Fiyat sabitleme sadece belirli fiyatlarla ilgili anlaşmaları değil, aynı zamanda rakipler arasında maksimum veya minimum fiyatların, indirimlerin veya  diğer kondisyonlarının belirlenmesini de içerir.

Bir antitröst yasa ihlali durumu için, taraflar arasında  resmi (sözleşme) veya gayri resmi (el sıkışma) olsun, gerçek bir sözleşmenin gerekli olmadığını lütfen unutmayın.

Yasa ihlallerinin yapıldığı, herhangi bir toplantı katılımında konuşulan konular üzerinden dahi çıkarım yapılarak ilgili mercilere sunulabilir ve  rekabet karşıtı anlaşmalar yapıldığına dair şikayetlerde bulunulabilir.

Potansiyel Olarak Hassas Alanlar:

Ticareti bazı açılardan kısıtlayabilecek, ancak rekabete zarar vermeyen başka davranış biçimleri de vardır ki bu tür davranışlar da  önemli antitrörst vaka riski taşımaktadır.

Bu durumlar, Grubumuz ve “Şirket” tarafından çevrelerindeki gerçekler ve koşullar ışığında değerlendirilirler.

Yapılan değerlendirmelerde davranışın muhtemelen rekabete aykırı etkileri olup olmayacağı ve rekabete aykırı zarar riskinin rekabet yanlısı faydalardan daha ağır basıp basmadığı göz önünde bulundurulur.

Rakipler ile Etkileşimler:

Bir rakip firma ve çalışanları  ile  müşteri veya tedarikçi olduğumuz  durumlar dışında,

fiyatlar, maliyetler, satış şartları ve koşulları, iş planları, tedarikçiler, müşteriler, bölgeler, kapasite, veya İcra Kurulu tarafından onaylanmadığı sürece ticari olarak önemli olabilecek herhangi bir konu kesinlikle paylaşılmamalıdır.

Bu kural, ticaret birliği faaliyetleri, devlet destekli grupların toplantıları ve sosyal toplantılar dahil her türlü temas için geçerlidir.

Böyle bir konu bir rakibin huzurunda ortaya çıkarsa, herkese bu konuyu tartışmanın uygunsuz olduğunu ve konunun derhal kapatılması gerektiğini hatırlatmak gereklidir.

Paylaşımların devam ettiği görüldüğü taktirde Uyum Koordinatörü ne bilgi verilmesi ve/veya “etik yardım hattı” email adresine bilgi yollanması önemlidir.

Ticari Birlikler, Sanayi Grupları ve Konferanslar:

Ticaret Birlikleri ve çeşitlilik gösteren Endüstri/Sektör  Grubu  faaliyetleri özellikle hassastır.

Bu tür faaliyetlerde doğrudan temasa ek olarak, rakiplerle  sıklıkla ortak faaliyetler içine girilebilinir.

Bu tür organizasyonlarda yapılan çalışmaların ve görüşülen konuların  “Rekabet” sorunları yaratıp yaratmadıkları, faaliyetlerin niteliğine bağlı olacaktır. Dolayısıyla, “Şirket” herhangi bir ticaret derneğinin  veya grubun organizasyonuna üye olmadan

Şirket avukatlık büromuzun yada İç Denetim Müdürlüğü’nün birlik, dernek ve/veya grubun işleyişini açıklayan herhangi bir tüzük veya diğer belgelerini incelemesi gerekir. Bu incelemelerin yanı sıra “Şirket” bir derneğe katılım yapmadan önce konu katılımın Güriş Sanayi Grubu “İcra Kurulu” onayından geçirilmesi şarttır.

Sahte Parça:

Bilerek gerçek parça gibi gösterilen, onaylanmamış kopya, taklit ya da değiştirilmiş parça/ürün anlamına gelmektedir.

Parsan, AS 9100 8.1.4 Sahte Parça önleme maddesi gereği, müşteriye sahte parça teslim edilmesini önlemek için, prosesleri kontrol eder, planlar ve gerekli önlemleri alır.

Sahte ya da sahte olduğundan şüphelenen parçaları;

 • Karantinaya alır ve yetkili otoritelere ve müşterilere gerekli bildirimi yapar.
 • Ürünlerin tedarik zincirine tekrar girişini engeller.

Etik Yardım Hattı:

Etik Yardım Hattına gelen bildirimler, İnsan Kaynakları Bölümüne ve Güriş Sanayi Grubu İç Denetim Bölümüne ulaşır.

İlgili bölümler, uzmanlık alanlarına göre konuyu değerlendirirler.