Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Sorumlu Satınalma Politikası

Parsan > Sorumlu Satınalma Politikası

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-9

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş olarak tüm alımlarımız aşağıdaki Satınalma ve Sürdürülebilirlik değerleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

  Kaynakların Verimli Kullanımı:

  Oluşan ihtiyaçların tedariği esnasında kaynakların verimli kullanılmasına özen gösterilir, asgari kaynak kullanımı ile azami fayda sağlanması hedeflenir. Kaynak ve zaman israfı yapılmaması temel hedeftir.

  Yerli Ürün/Hizmet Kullanımı:

  Piyasa şartları el verdiği ölçüde yerli ve milli ürün ve hizmet kullanımı tercih edilir.

  Ayrım Gözetmeme:

  Teklifler sadece maliyet, kalite ve termin kriterlerine göre nesnel şekilde değerlendirilir.

  Bunun dışında öznel bir ayrıma tabi tutulmaz.

  Adil Rekabet:

  Bütün tedarikçilere aynı bilgi, eşit fırsat sağlanır. Bu şekilde adil rekabet ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

  Tedarikçiler, antiterörist ve adil rekabet yasalarına tam uyumla iş yapmalıdır.

  Yolsuzlukla Mücadele:

  Tedarikçiler ve iş yapılan diğer üçüncü kişiler ;

  Rüşvet dahil ancak rüşvetle sınırlı olmaksızın yolsuzluğun hiçbir türünü asla tolere etmemeli ve bu konuda her türlü özeni göstermelidir. Bu konuda herhangi toleransa müsaade edilmemektedir. Bu bağlamda Parsan Etik Kurallarımız geçerlidir.

  Çalışanların Sağlık ve Güvenliği:

  Tedarikçilerin, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlaması beklenir. Tedarikçi, çevre, sağlık ve iş güvenliğiyle ilgili geçerli bütün yasal ve düzenleyici gerekliliklere

  uygun hareket etmelidir.

  Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgiler:

  Tedarikçilerimizin, Parsan’ın tüm fikri mülkiyet haklarına saygı göstermesi beklenir. Aynı şekilde, Parsan olarak da tedarikçilerimizin de fikri mülkiyet hakları korunur.

  Bu hakka ilişkin bir ihlal olması halinde tarafların birbirlerini önceden bilgilendirmeleri beklenir.

  Kişisel Verilerin Korunması:

  Tedarikçilerimiz kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak uygun hareket etmelidir.

  Evrensel Değerler:

  Parsan , gerek müşterilerin seçiminde, gerekse tedarikçilerinin seçiminde, demokratik değerlere, insan haklarına, çocuk haklarına ve  çevreye saygıyı esas alır. Tedarikçilerinden de bu değerlere saygı göstermeleri beklenir.

  Yasaklar:

  Parsan,

  • Ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler,
  • Çocuk işçi çalıştırma,
  • İnsan haklarına aykırı davranışlar,

  gibi “kırmızı çizgimiz” olarak tabir edilen, bu hususlara aykırı davranan kişilerle ve kuruluşlarla ilişkilerini sonlandırır ve bu süreçleri finanse etmez.

  Çevre:

  • Gerekli fiziki şartlar sağlanır, denetlenir, kontrol edilir ve sürekliliği sağlanır,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliklerine uyulur ve uyulması sağlanır,
  • İnsan sağlığına zarar verecek çevresel etkiler asgariye indirilir, gerekli önlemler alınır.

  İlgili Taraflardan Beklentilerimiz:

  Saygıdeğer müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden de bu politikada açıklanan yaklaşımlara ve uygulamalara uygun hareket etmeleri beklenir.