Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Tedarik ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Politikası

Parsan > Tedarik ve Tedarikçi Sürdürülebilirlik Politikası

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-11

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Tedarikçi Ve Tedarik Sürdürülebilirlik Politikamız

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. olarak,pek çok tedarik zincirinin önemli bir unsuru olarak ve Sürdürülebilirlik hususlarına ve gerekliliklerine önem ve değer veren bir kuruluş olarak,aşağıdaki belirtilen konuları tedarikçilerden bekler ve karşılanmasını ister:

  Parsan,tedarikçilerine yönelik olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik gereklerini belirler.Tedarikçilerinin bu gereklilikleri karşılamasını ister.

  Parsan tedarikçilerinin,çocuk işçi ve genç işçi çalıştırmasına kesinlikle karşıdır.Kısacası reşit olmayan kişilerin istihdamına karşıdır.

  Parsan,yasal olarak kurulmuş ve yasal şartları karşılayarak faaliyetleri devam ettiren bir kuruluş olarak,T.C Anayasasına,kanunlara,yönetmeliklere bağlı olarak çalışır.4857 sayılı İş Kanununun gerekleri uygular.Bu bağlamda çalışanlarımızın çalışma şartları (haftada 45 saat çalışma,diğer şartlar),ücretleri ve yardımları belirlenir.

  Parsan bu bağlamda haftada 45 saatlik çalışma saatlerini aşağıdaki şekilde düzenlemiştir:

  Vardiyalı çalışmayan personelimiz Cumartesi ve Pazar günleri çalışmaz.

  Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe ve Cuma günleri 08:00-17:30 arası mesai yapar ve her gün 30 dakikalık süreyi öğle arası olarak değerlendirir.

  Vardiyalı çalışan personelimiz,Pazar günleri çalışmaz.Diğer günler;

  00:00–08:00

  08:00–16:00

  16:00–00:00

  saatlerinde 3 vardiya olarak görev yapar ve her gün 30 dakikalık süreyi öğle arası olarak değerlendirir.

  Buna benzer kanuni uygulamaların,haftada 45 saati aşmayacak şekilde uygulanmasını tedarikçilerinden ister ve bekler.

  Parsan,yasalara saygılı ve yasaların gerektirdiği tüm şartları karşılayan bir kuruluş olarak;

  Hiçbir zaman zorla,şantajla,tehditle insan çalıştırmaz.

  İnsan kaçakçılığına karşıdır.

  Kaçak işçi çalıştırılmasına karşıdır.

  Aynı yaklaşımı ve politikayı tedarikçilerinden ister ve bekler.

  Tedarikçi Ve Tedarik Sürdürülebilirlik Politikamız gereği,çalışanlarımızın,dernek ve vakıf kurma özgürlüğüne saygı gösterir.Aynı yaklaşımı ve politikayı tedarikçilerinden ister ve bekler.

  Parsan aşağıdaki konularda gerekli hassasiyeti gösterir ve tedarikçilerinden aynı hassasiyetleri göstermesini,uygulamasını ve içselleştirmesini bekler:

  • Demokratik ilkelere ve insan haklarına saygı.
  • İnsan ayrımcılığı yapılamaz.Cinsiyet ayrımcılığına karşıdır.Din ve ırk ayrımcılığına karşıdır.
  • Çocuk haklarına saygı.
  • Hayvan haklarına saygı.
  • Yasalara ve düzenlemelere saygı ve gerekliklerini yerine getirme.
  • Sertifikalarına sahip olunan tüm Yönetim Sistem gerekliliklerinin yerine getirilmesi.
  • Müşteri şartlarının karşılanması.
  • Tüm çalışanların,sağlığını ve güvenliğinin karşılanması.
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması.Ve sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
  • Çevre Sağlığı,Güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.
  • Doğal kaynakların korunması.

  Uyulması gereken Endüstri İlkeleri:

  • Çalışanların kimlik belgelerine el konularak hareket özgürlükleri engellenmemelidir.
  • Çalışanlar işe alım için para veya giriş ücreti ödememelidir.
  • Çalışanlar borçlandırılarak veya maaşlarına el konularak zorla çalıştırılmamalıdır.
  • Tacize karşı olmak.(Fiziki ve sözlü)
  • Kötü muameleye,kötü sözlere ve mobinge karşı olmak.
  • Ayrımcılık yapamamak.
  • Yolsuzluğa,hırsızlığa,gaspa,rüşvete kesinlikle karşı olma.
  • Gizlilik esastır.Gizli olan unsurlar ifşa edilemez.Bilgilerin güvenliği sistemli bir şekilde sağlanır.
  • Kişisel verilerin korunması.Yasal gerekliliklere harfiyen uyulması.Kimliklerin ifşa edilmemesi.
  • Misillemeler yapılmaması.
  • Finansal sorumlukların yerine getirilmesi ve doğru kayıtlar tutulması.
  • Anti-tröst ve rekabet yasaları rekabetçi bir piyasanın faydalarının rekabete aykırı uygulamalarla zarar görmesini önlemek için bulunmaktadır.Buna uygun şekilde;
  • Rekabetin en dürüst ve adil şekilde yapılması ve tekelleşilmemesi.
  • Gerekli bilgilerin doğru şekilde,gizlenmeden ve zamanında açıklanması.
  • Çıkar çatışmalarının medeni bir şekilde ele alınması ve yönetilmesi.
  • Parsan’ın ve tedarikçilerinin olduğu tüm tedarik zincirlerinde sahte/taklit parçalar olamaz.
  • Müşteri mülkiyetinde olan,tedarikçi mülkiyetinde olan fikri ve fiziki mülkiyet amacı dışında kullanılamaz ve paylaşılmaz.
  • İhracat kontrollerinin ve ekonomik yaptırımların gereklilikleri ele alınır,gerçekleştirilir.
  • Enerji tüketimi gerektiği şekilde yapılır.Enerjinin gerektiği şekilde ziyan edilmeden kullanılması esatır.
  • Sera gazı emisyonunun azaltılması yönünde enerji verimliliğinin arttırılması,mümkün mertebe enerji  tüketimini azaltan enerji tüketimi daha düşük proseslerin kullanılması.
  • Atık yönetimin tasnifli ve düzenli şekilde yapılması.
  • Su kalitesine ve tüketimine özen gösterilmesi gerekir.
  • Hava kirliliğini  ve su kirliliğini ve toprak kirliliğini en aza indirecek önlemlerin planlanması ve uygulanması gerekir.
  • Petrol,doğal gaz,kömür,maden ,orman,toprak,jeptermal gibi doğal kaynakların tüketiminin mümkün mertebe minimize edilerek  rüzgar enerjisi,güneş enerji gibi sonsuz kabul edilen enerji kaynaklarına dönülmesi yolu izlenmelidir.
  • Doğal kaynak kullanımlarının azaltılarak,buna dayalı atıklerın minimize edilmesi gerekir.
  • Sorumlu Kimyasal Yönetiminin gerçekleştirilmesi.(Endüstriyel Tesislerde Tehlikeli Kimyasal Yönetimnin İlkeleri).(Uygun depolama,işaretleme,emniyetli şekilde kullanma v.s.)
  • Parsan Sürdürülebilirlik Politikası benzer şekilde Parsan tedarikçileri tarafından da oluşturulmalı ve onlar için de geçerli olmalıdır.(Doğrudan ve dolaylı tedarikçiler için.)
  • Parsan Tedarikçi Ve Tedarik Sürdürülebilirlik Politikası gereği,Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik gerekliliklerini tedarikçilerine bildirir.
  • Ücretler ve kazançların belirlenmesi Parsan PRS 64 nolu İK prosedüründe açıklanan kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.Mavi yakalı çalışanların ücretleri işçi sendikası ile yapılan toplu sözleşmelerle belirlenir.