Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız

Parsan > İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarımız

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

  İş sağlığı ve güvenliği ‘’0’’ kaza projesi politikası Döktaş şirket politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenebilir.

  Çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek için sürekli çalışacağız. Ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyacağız. Her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştireceğiz.

  Hedeflerimize ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkısıyla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Politikamızı sürekli gözden geçirerek geliştireceğiz.

  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin korunması ve yönetilmesi
  • Yasal gerekliliklerin takibi, değerlendirilmesi uygunluğun sağlanması
  • ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri gerekliliklerine uygun olarak sistemin sürekliliğini sağlamak
  • İSG faaliyetlerinde farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması ve çalışan katılımının sağlanması
  • Kazaları ve işe bağlı sağlık sorunlarını kaynağında önlemek ve riskleri minimize etmek
  • Ölümlü iş kazası / sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası / işe bağlı sağlık sorunu yaşanmaması
  • İş kazası sıklık ve şiddet değerlerinin azaltılması
   • Kaza sıklık hızı
   • Kaza ağırlık oranı
  • İSG uygunsuzluklarının (güvensiz koşullar ve davranışlar) kaynağında tespit edilmesi, gerekli tüm faaliyetlerin planlanması ve önlemlerin alınması
  • İSG sıfır kaza projesi araçlarının uygulanması