Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Parsan > İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

İK Uygulamalarımız

İşe alım sürecinde amacımız, doğru işe doğru kişileri yerleştirmektir. Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, müşteri odaklı düşünen, öğrenmeye, gelişmeye ve değişime açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adaylar arasından pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip en uygun adaylar değerlendirilerek seçim yapılır.

İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gereklerine göre;

  • İngilizce ve/veya Almanca Testi
  • Zihinsel Beceri Testi
  • Kişilik Envanteri
  • Yetkinlik Bazlı Mülakat

uygulanmaktadır.

Şirketimizin başarısının temelinde insan kaynağının olduğuna inanmaktayız. Eğitim ve gelişim sürecinde amacımız; Şirket hedef ve stratejilerine paralel olarak, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, çalışanların ve şirketin performansını en üst seviyeye çıkartmaktır. Bu doğrultuda, çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları işe girişten itibaren planlanmakta, bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilerek, çalışanların ve organizasyonun etkinlik ve verimliliğinin artması sağlanmaktadır.

Şirketin sürekliliğinin ve büyümesinin sağlanması amacıyla, sahip olunan insan kaynağının en etkin şekilde yönetilerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, hedeflerle yönetim, yetkinlik ve performans yönetim sistemi gibi değerlendirme ve geliştirme yöntemleri kullanılarak çalışanların bireysel performanslarının arttırılması hedeflenmektedir. Değerlendirme sonuçlarının çıktıları eğitim ve gelişim yönetimi, kariyer planlama, ücret yönetimi süreçlerine girdi sağlanmaktadır.