Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

ENERJİ POLİTİKASI

Parsan > ENERJİ POLİTİKASI

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da, hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek, uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi, ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz. Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-6

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş olarak, Tüm yönetimimiz ve çalışanlarımızla beraber; Tüm ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere ve düzenlemelere uygun olarak, müşteri duyarlılıklarını, isteklerini ve şartlarını ve de tüm yönetim sistemlerinin gereği olan şartları sağlayıp, sürekli iyileştirme beklentilerini de gözönüne alarak;

  Bir Enerji Yönetim Sistemi içerisinde ve gerekli tüm kaynakları temin ve tedarik ederek; Tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli şekilde öngörülmesi ve kullanılması, Üretim süreçlerimizde ve tüm diğer süreçlerimizde enerji verimliliği yüksek metot, teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi.

  Bu bağlamda örnek bir kuruluş olma ve bu bağlamda, enerji verimliliği gözetilmiş araç, gereç ve ürünlerin temini, Doğal kaynak tüketimi konusunda tüm çalışanlarımız bilgi, bilinç ve farkındalıklarını geliştirme, yönünde tüm faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre, Müşteri Memnuniyeti ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte, örnek bir kuruluş olmak için tüm varlığımızla ve gücümüzle çalışırız.

  Çalışmalarımızda;

  Enerji verimliliği çalışmaları yapılır. Enerjinin gerektiği şekilde ziyan edilmeden kullanılması esastır. Sera gazı emisyonunun azaltılması yönünde enerji verimliliğinin arttırılması, mümkün mertebe enerji tüketimini azaltan enerji tüketimi daha düşük proseslerin kullanılması. Hava kirliliğini ve su kirliliğini ve toprak kirliliğini en aza indirecek önlemlerin planlanması ve uygulanması esas alınır. Petrol, doğal gaz, kömür, maden ,orman, toprak, jeotermal gibi doğal kaynakların tüketiminin mümkün mertebe minimize edilerek rüzgar enerjisi, güneş enerji gibi sonsuz kabul edilen enerji kaynaklarına dönülmesi yolu izlenmelidir. Doğal kaynak kullanımlarının azaltılarak, buna dayalı atıkların minimize edilmesi düşünülür.

  Enerji performansının iyileştirilmesine odaklanan tasarım faaliyetleri desteklenir.

  Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerim tedarik edilmesine odaklanılır ve desteklenir.