Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

ÇALIŞMA ŞARTLARI ve İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

Parsan > ÇALIŞMA ŞARTLARI ve İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-3

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş, faaliyetleri, bilgi birikimi, sektör deneyimi ile

  saygın ve güvenilir bir kuruluştur.

  Parsan, iş sürdürülebilirliği bağlamında insan haklarına saygılı bir iş ortamı oluşturmayı,

  bunu iyileştirmeyi,sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlayarak çaşanlarının memnuniyetini

  sağlamak suretiyle ve bu tutum davranışını yayarak, çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin,paydaşlarının bilinç ve farkındalığını geliştirmeyi amaçlar.

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş,yasal şartlara ve gerekliliklere saygılı bir kuruluş olarak;

  • 1–T.C Anayasasına,
  • 2–4857 nolu İş Kanununa,
  • 3–Türkiye Cumhuriyeti’nin de taraf olduğu,Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine,
  • 4–Uluslararası Çalışma Örgütü,ILO’nun temel ilkelerine,
  • 5–Birleşmiş Milletler Rio Çevre Ve Kalkınma Bildirgesi ilkelerine,
  • 6–Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücedale Sözleşmesi ilkelerine bağlı olduğunu beyan eder.

  Ve 3,4,5 ve 6.maddedeki bildirgelerden gelen Birleşmiş Milletler Küresel Kompakt 10 temel ilkesine bağlı olduğunu belirtir.

  Birleşmiş Milletler 10 İlke;

  İNSAN HAKLARI

  İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

  İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

  ÇALIŞMA STANDARTLARI

  İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü

  desteklemeli.

  İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

  İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

  İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli

  ÇEVRE

  İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

  İlke 8: Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

  İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

  YOLSUZLUKLA MÜCADELE

  İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

  İnsan Hakları:

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş çalışanları,tedarikçileri ve müşterileri ile olan tüm

  münasebetlerini,ilişkilerini,insan hakları ve demokrasiye duyduğu kalten bağlılık ve saygı

  nedeniyle ve Parsan Etik İlkeleri gereğince dil,din,millet,ırk,cinsiyet,felsefi görüş, ve mezhep v.b sebeplere dayalı ayrım,ayrıcalık yapmaksızın, dürüstlük, güven, nesnellik, tarafsızlık,saydamlık ilkeleri çerçevesinde ve akl-ı selimle gerçekleştirmek ve de kötü muamele,suistimal olarak algılanacak davranışlardan  uzak ve ideal çalışma ortamını bozmayacak şekilde yapmakla,sürdürmekle ve sürdürülebilirliği sağlamakla yükümlüdür.

  Kuruluş Yönetimi Ve Liderleri:

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş yöneticileri ve liderleri,her türlü kötü muamele,ayrımcılık,sözlü ve/veya fiziki taciz eylemlerine engel olabilmek için gereken her türlü önlemleri almak ve maruz kalınan veya kuşkulanılan durumlarda İnsan Kaynakları Bölümüne bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

  Herhangi bir personelin bu konuda şikayeti olması halinde,bu durumu yöneticilerine ve İnsan Kaynakları Bölümüne iletebilirler.

  Bu tür şikayetler,şikayette bulunan kişiler aleyhinde asla kullanılamaz ve durum son derece empatik bir yaklaşımla ve büyük bir ciddiyetle sonuçlandırılır..

  Üst Yönetimimiz, ayrımcılık, taciz vb. kötü muamelenin varlığını tespit ettiği takdirde sorumlu kişilere yönelik olarak gerekli idari yaptırımları uygulamakla sorumludur.

  İşe Alımlar:

  Yeni işe alımlarda,operasyonel gereksinimler doğrultusunda yapılmaktadır.Bu bağlamda haksız rekabete yol açabilecek uygulamalardan kaçınılır.Mevcut göreve en uygun nitelikteki kişi seçimine gerekli özen gösterilir.

  Yasaklar:

  • Ulusal mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yasaklanan ve kısıtlama getirilen faaliyetler,
  • Çocuk işçi çalıştırma,
  • İnsan haklarına aykırı davranışlar,

  gibi “kırmızı çizgimiz” diye tabir ettiğimiz, hususlara aykırı davranan kişi ve kuruluşlarla ilişkimizi sonlandırırız ve finanse etmeyiz.

  Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Duruşumuz:

  Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarımız,kadın-erkek eşitliğini temel alır.

  Kadın çalışanlarımızın ve kadınların iş gücüne katılımlarını destekleriz.

  Kadın ve erkek tüm personelin sağlık,güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli önlemleri alırız.

  Anne olan kadın çalışanlarımızın kariyer yoluna devam etmeleri konusunda gerekli önlemleri alırız.

  İş barışını sağlamak ve daimi kılmak görevimizdir.

  İş-aile yaşam dengesini koruyan bir iş ortamını korumak görevimizdir.

  Kadın Haklarına Saygı:

  Parsan değerlerine ve Kurumsal Sorumluluk politikasına uygun şekilde,cinsiyet ayrımcığına karşı bir kuruluş olarak kadın haklarına saygı ve bunun gereklerini yerine getirme konusunda sorumluluk duyduğunu/duyacağını ve gereklilikleri yerine getireceğini deklere eder.

  Kadınların erkeklerle eşit şekilde sosyal,ekonomik,sosyoekonomik,siyasi ve hukuki haklara sahip olduğunu bilir ve bu bağlamda ulusal yasaların ,uluslarası anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirir.

  Kadın çalışanların işe alınmalarını,istihdam edilmelerini,yönetim içerisinde söz sahibi olmaları konularına önem verir ve gereğini yapar.

  Kadınlara yönelik fiziki şiddet ve psikolojik baskının kesinlikle karşısındadır ve böyle bir şeye kesinlikle izin vermez.

  İstihdam Etme Hususu:

  Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş,4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre isdihdam edilir.

  Anayasal bir hak olan sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi, haklarına saygı duyar.

  Çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı sağlamak  görevimizdir. Bu bağlamda;

  Gerekli fiziki şartlar sağlanır, denetlenir, kontrol edilir ve sürekliliği sağlanır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliklerine uyulur ve uyulması sağlanır.

  İnsan sağlığına zarar verecek çevresel etkiler minimize edilir. Gerekli önlemler alınır.

  Çalışan psikolojini olumsuz etkileyecek konulara örneğin mobbinge izin verilmez.

  İnsan ve insanlık onurunu korur.

  İSG eğirimleri, çevre eğitimleri

  Eğitim:

  Çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının sağlanması ve daimi kılınması adına;

  –İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini aldırır.

  –Çevre eğitimlerini aldırır.

  –Sürdürülebilirlik eğitimlerini aldırır.

  –Kalite farkındalığını arttırıcı eğitimleri aldırır.

  Şikayet Yönetimi:

  Çalışanlar, kaldıkları olumsuz hareketlerden, fiziki şiddetten, tacizden ötürü Şikayet Kutularına şikayette bulunma haklarına sahiptirler.

  Bu bilgiler İnsan Kaynakları Bölümümüz tarafından toplanır ve değerlendirilmesi

  için Üst Yönetimimiz,İK tarafından bilgilendirilir.

  Atamalar Ve Terfiler:

  Bu konuda Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş, adaylar arasında yetkinlik dışında herhangi bir ayrım gözetmez.

  Fazla Mesailer:

  4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak yaptırılabilir.

  Fazla mesailer, zorla, zorunlu tutularak veya tehdit edilerek yaptırılamaz.

  İlgili Taraflardan Beklentilerimiz:

  Saygıdeğer müşterilerimizden ve tedarikçilerimizden bu politikada açıklanan aynı yaklaşımları ve uygulamaları bekleriz.