Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

ÇEVRE POLİTİKASI

Parsan > ÇEVRE POLİTİKASI

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da, hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek, uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi, ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz. Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-4

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  Görevimiz
  ISO 14001 çevre yönetim sistemi ile, yalnız iş sonuçlarına değil bu sonuçlara nasıl ulaşıldığına önem vererek, malzeme temininden mamul sevkiyatına kadar tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevre ve

  insan sağlığını koruyan tedbirleri almak ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamaktır.

  Hedefimiz

  Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Parsan kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır.

  Çevre Politikamız

  Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. İçinde yer aldığımız çevreyi sürdürülebilir kılmaktır.

  Bu politikayı:

  Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, ISO 14001 sistemine uygun olarak sürekli iyileştirmek,

  Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,

  Çevre yasa ve yönetmeliklerine, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemine uygunluk yükümlülüğünü yerine getirmek,

  ·Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,

  Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,

  Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Parsan Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,

  • GHG emisyonlarını azaltmak, mümkün mertebe minimize etmek.
  • Su kalitesini ve hava kalitesini dikkate almak. Çevre ve sürdürülebilirlik bağlamında önem vermek.
  • Su tüketimini azaltmak ve mümkün mertebe minimize etmek.
  • Sorumlu kimyasallar yönetimini planlamak uygulamak ve sürekliliğini sağlamak.
  • Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,
  • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,
  • Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,
  • Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,
  • Parsan üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen ISO 14001 çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen, kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Parsan çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak,
  • Çevre performansının artırılması için Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.

  Parsan olarak, Çevre Yönetimi bağlamında aşağıdaki konularda gerekli duyarlılığı gösteririz;

  • Yenilenebilir enerji konusunda çalışmalar planlamak, uygulamak, araştırmak ve geliştirmek,
  • Dekarbonizasyon çalışmalarını planlamak, uygulamak, araştırmak ve geliştirmek,
  • Karbon Envanter çalışmalarını düzenli olarak yapmak, raporlamak ve iyileştirme çalışmaları yapmak,
  • Sürdürülebilir kaynak yönetimini gerçekleştirmek,
  • Yeniden kullanım ve geri dönüşümü mümkün mertebe planlamak ve uygulanabilir hale getirmek,
  • Gürültü emisyonlarını iyileştirici önlemleri daimi kılmak.
  • Hayvan refahı konusuna ehemmiyet vermek,
  • Çevre kalitesini koruma, sürdürme ve bitkilerin var olmalarını sağlayabilme adına Toprak kalitesi konusuna ehemmiyet vermek.
  • Bu bağlamda müşterilerimizin önem verdiği ve uygulamasını ve gerekliliklerini karşılanmasını zorunlu tuttuğu sürdürülebilirlik platformlarını takip ederek güncel konuları takip etmek suretiyle kuruluş için uygulanmasını disiplin altına almak.