Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

İSG POLİTİKASI

Parsan > İSG POLİTİKASI

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-7

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  İSG Politikamız

  • Tüm çalışanların, yüklenicilerin ve ziyaretçilerin İSG’ni iyileştirmek için alınacak önlemlerin geliştirilmesi ve desteklenmesi kapsamında etkin katılımını teşvik ederek bir iş güvenliği Şirket Kültürü oluşturmak.
  • Organizasyon içinde etkili İSG uygulamalarını desteklemek ve herkese ulaştırmak için ilgili politikalar, prosedürler, sistemler, bilgilendirme, eğitim, tanıtım programları ile organizasyonel yapılanmaları oluşturarak, sürdürmek.
  • Yürürlükteki tüm İSG ile ilgili mevzuat, düzenleme ve standartlarla uyumlu olmak.
  • Şirket faaliyetleri ile ilgili tüm riskleri tespit ederek, tanımlamak ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemlerini kurarak, uygulamak.
  • Kontrollü çalışma için güvenli çalışma alanı ve donanımlarını sağlamak.
  • Tüm personel için uygun İSG eğitimini sağlamak.
  • İşyerindeki sağlık ve güvenliği geliştirmek için yıllık bir İSG programını oluşturmak.
  • İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için yeterli kaynak ayırmak.
  • Çalışanlar için yakın ve düzenli olarak sağlık gözetimini sağlamak.
  • Tüm ihmal ve olaylara aktif olarak müdahale etmek, bunları soruşturmak ve yaralanan çalışanların uygun işlere, hak taleplerinin adil yönetimi ve rehabilitasyon uygulamaları yoluyla ilk fırsatta işe geri dönmesini sağlamak.
  • Risk Değerlendirmesi ve Risk Düzeyi Azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım için hedefler koymak.
  • İSG kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir ‘’ Sıfır İş Kazası ‘’ hedefine ulaşmayı sağlamak.
  • Parsan içerisinde çalışan tüm yöneticilerin/liderlerin/çalışanların, ziyaretçilerin ve taşeronların gerekli tüm İSG kurallarına, yasal gerekliliklere ve Parsan Yönetim Sistemi kurallarına uymaları sağlanır. Bu bağlamda;
  • Çalışılan yer, yapılan iş ve ortam şartlarına uygun şekilde ilgili kişilerin ve kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları mecburidir. İlgili her taraf bunu uygulamak durumundadır.
  • Acil Durum Planlarına, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak belirlenmiş periyotlarla Acil Durum tatbikatları planlanır, uygulanır, raporlanır ve gerekli yerlerde iyileştirmeler yapılır.
  • Kimyasallar ortama ve kişilere zarar vermeyecek şekilde depolanır, kullanım esnasında gerekli tedbirler alınır.
  • Yangınla ilgili tedbirler kapsamında, yangının çalışanlara ve fabrikalara zarar vermesini önlemek için yangın dolapları ve yangın tüpleri çalışma yerinin belirlenmiş yerlerinde kurulur. Yangınla mücadele eğitimi almış personeller yetiştirilir. Gerekli müdahaleyi en kısa şekilde yapılmasını sağlayacak iletişim ve ikazlar sağlanmıştır.
  • Çalışma yerinin uygunluğu, ortamın fiziki, sosyal ve psikolojik olarak uygun olması ve uygunluğun sürekliliğinin temin edilmesi ve ergonominin sağlanması esastır.