Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Tedarik Zincir Yönetimi Politikası

Parsan > Tedarik Zincir Yönetimi Politikası

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-12

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Bu politikanın amacı Parsan Makine Parçaları Sanayii A.Ş’nin Tedarik Zinciri boyunca müşterileri ve  tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı kuralları ve temel ilkeleri açıklamaktır.

  Parsan, müşteri ve tedarikçileri ile ilişkilerinde uyguladığı bu politika ile tedarik zinciri sürecinde sorumluluk sahibi, kalite ve işi uygulama ve tamamlama amaçlarına uygun davranan ilgili taraflarla ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini amaçlar.

  Otomotiv veya otomotivdışı son kullanıcıdan başlayarak müşteri (ana sanayi),Parsan (imalatçı),tedarikçi (ürün ve hizmet satınalınan) ve alt tedarikçi (tedarikçi tarafından ürün ve hizmet satınalınan) zincirinde Parsan olarak uygun nitelikte,zamanında,hedeflere uygun bir şekilde,etik kurallar çerçevesinde üretim ve sevkıyat yaparak tedarik zinciri içerisinde en uygun ilişki ve iş yönetimi çerçevesinde işlev görür.

  Etik Değerler:

  Parsan,tedarik zinciri içerisinde etik kurallar içerisinde hareket eder.Diğer tüm ilgili taraflardan da aynı etik değerlere saygı içerisinde davranmasını bekler.

  İlişkilerinde şeffaflık,adil olma,hesap verebilir olma ve sorumluluk ilkelerine bağlı olmayı taahhüt eder.

  Tedarik Zinciri boyunca, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesi de dahil olmak üzere insan haklarının desteklenmesi ve korunmasını hedefleyen uluslararası insan hakları ilkelerine saygı duyar ve destekler.

  Evrensel Değerler:

  Demokratik değerlere,insan haklarına,çocuk haklarına,çevreye saygıyı esas alır.

  Gerek müşterilerin seçiminde,gerekse tedarikçilerinin seçiminde bu değerlere saygıyı esas alır.

  Yasal Gerekler:

  Gerek müşterilerimizden,gerekse tedarikçilerimizden,etik kurallara,iş etiğine,uluslararası anlaşmalara,yasal gerekliliklere uymaları ve bu yoldan taviz vermemeleri beklentisi içerisinde olur.

  Yeterlilik:

  Müşteri ve tedarikçi seçimlerinde, ilgili tarafların mali performans, tecrübe, teknik ve lojistik  yeterlilik kriterlerinin yanı sıra bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmalarına dikkat eder.

  Müşteri seçiminde,müşterilerin tedarikçilerine karşı tutum ve davranışlarına dikkat eder. Müşterinin itibarı,etik değerleri önemlidir.

  Tedarikçi Seçiminde de aynı durum söz konusudur.

  Birlikte çalışılan veya çalışılacak ilgili taraflarla ilgili değerlendirmelerde objektif kriterler esas alınır.

  T.C Yasaları:

  Tedarik Zinciri Yönetiminde,ilgili tarafların ülke kanunları ve T.C Anayasası ve yasalarına saygı esastır.

  Sözleşmeler:

  Sözleşmelere uymayan ilgili taraflarla (müşteriler,tedarikçiler,taşeronlar) ilişkileri sonlandırma hakkı Parsan tarafından saklı tutulur.

  İş Yönetim Sistemleri:

  Tüm ilgili tarafların,tedarik zinciri boyunca Kalite Yönetim ilkelerine bağlı kalmaları beklenir.

  Özellikle tedarikçiler tarafında,ISO 9001 belgeli kuruluş olma esası istenir.IATF 16949,         ISO 45001 ve ISO 14001 gibi belglere sahip tedarikçileri seçme hakkımızı gerekli gördüğümüzde kullanabiliriz.

  Performans Hususu:

  Tedarikçiler,IATF 16949 kurallarına göre performansları değerlendirilir.Performansı kötü ise,bunu düzeltme hakkı tedarikçilere verilir.Ama bunu düzeltme yönünde bir iyi niyet görülememesi veya o anki şartlar nedeniyle düzeltme kabiliyeti olmaması halinde Parsan,tedarikçisi ile ilişkisini sonlandırma hakkını kullanabilir.

  Problem Çözme:

  Herhangi bir problem veya müşteri şikayeti alınması halinde,tedarikçi kök nedenli bir problem ise,Parsan müşteri adına veya kendi isteği doğrultusunda 8D-problem çözme talep hakkını kullanabilir.Bu durum kendi imalatında veya kalite sorunları için de geçerlidir.

  Denetimler:

  Parsan,müşterisi veya müşterisinin müşterisi tarafından denetlenebilir.Bu denetimler,aksi ve kabul edilebilir bir durum olmadıkça,IATF 16949 kuralları gereği,Sistem,Proses veya Ürün Denetimi şeklinde olabilir.Aynı şekilde Parsan,müşterisinin isteği veya talebi halinde tedarikçisinin denetleme sürecine katılır.Veya Parsan’ın isteği ve gerekli görmesi halinde,tedarikçini bir sertifikasyon kuruluşu vasıtasıyla veya kendi iç denetçileri ile denetleme hakkını kullanabilir.

  Parsan’a Yapılan Ziyaretler:

  Parsan,kendisini ziyarete gelen tüm ilgili taraflarda kuruluş içerisinde,çevre ve İSG kaidelerine uymasını bekler.Bu bağlamda ziyaretçilerine İSG Broşürü dağıtır.

  Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi:

  Parsan,tedarik zinciri boyunca müşterilerine ve tedarikçilerine ait tüm fikri ve fiziki mülkiyeti koruyacağını,3.taraflarla paylaşmayacağını ve başka amaçlarla kullanmayacağını taahhüt eder.

  Gizli bilgilerin işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken yöneticilerine, çalışanlarına ve danışmanlarına vermesi ancak bilginin gizliliği hususunda yöneticilerini, alt çalışanlarını ve danışmanlarını uyarması ve bu kişilerin gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlaması ile mümkün olabilir.Bu konuda Parsan üzerine düşen görevleri yerine getirir.

  Müşterilere verilen veya tedarikçilerine verilen Parsan’a ait gizli bilgi,fikri ve fiziki mülkiyet için de ilgili taraflardan aynı duyarlılıkları göstermesini bekler.

  Güvenilirlik:

  Gerek müşterilerle olan ilişkilerde,gerekse tedarikçilerle olan ilişkilerde Parsan olarak güvenilir olmak ve sürekli olarak güvenilir kalmak esastır.Bu bağlamda gerek teknik ve gerekse ticari ilişkilerde güvenilir olmak ve bunu daimi kılmak için her türlü çabayı gösterir.

  Değerlerimiz,

  • Mükemmeliğe yönelim,
  • Dürüstlük,
  • Güvenilirlik,
  • Saygı ve nezaket,
  • Disiplin.