Makine İhtisas Org. San. Böl. 2. Cad. No:7 Dilovası / Kocaeli
+90 262 502 06 47 – 48

Sürdürülebilirlik Politikası

Parsan > Sürdürülebilirlik Politikası

  Vizyon

  Yakın coğrafyamızda ve Avrupa’da,hizmet verdiğimiz sektörlerde pazar lideri ve en tercih edilen çözüm ortağı olmak.

  Misyon

  Müşterilerimize montaja hazır durumda dövme parçalar ve bu ürünlerle ilgili hizmetler vererek,uzun vadeli, iki taraf için de avantajlı iş ortaklıkları kuruyoruz. İş hacmimizi,ürün yelpazemizi ve katma değerimizi kontrollü adımlarla büyütüyoruz.Uyguladığımız en yeni dövme ve işleme teknolojileri ve bunun yanında geliştirdiğimiz verimli süreçlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırıyoruz.

  degerlerimiz-10

  Değerlerimiz

  • Mükemmelliğe yönelim
  • Dürüstlük
  • Çevreye Duyarlılık Ve Saygı
  • Disiplin
  • Güvenilirlik
  • Saygı ve Nezaket

  Politikamız

  GÜRİŞ Sanayi Grubu ve Parsan olarak tüm kuruluşlarımızda yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarında temel prensip, ekonomik değer yaratılması aşamasında çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarak sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, politikalar ve hedefler belirlemektedir. Bu bakış açısıyla, sürdürülebilirlik politikamızın temel prensipleri;

  SORUMLU ÜRETİM VE EKONOMİK PERFORMANS

  GÜRİŞ Sanayi Grubu Şirketleri olarak dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratarak, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışıyor ve ekonomik değer yaratırken, aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz.

  Yeni teknolojileri takip ederek, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve AR-GE faaliyetleri ile birlikte geliştiriyor ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunarız.

  Tüm faaliyetlerimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin dört esas unsuru olan “Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk” kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözetiriz.

  SORUMLU YÖNETİM

  Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yöneterek, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiriyoruz.

  Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutuyoruz. Çalışanlarımızın haklarına saygı göstererek, fırsat ve cinsiyet eşitliğine imkân sağlıyor, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alarak faaliyetlerimize devam ediyoruz.

  Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve sağlatmak ana önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yaparak, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyuyoruz.

  Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütüyoruz.

  Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışarak, iş birliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiriyoruz.

  ÇEVRE VE İKLİM İÇİN SORUMLULUK

  Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirip, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

  Ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alarak ve sürekli iyileştirmeyi destekliyoruz. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızın etkin kullanımını gözeterek, geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.

  İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütüyor, karbon ayak izi, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiriyoruz.